اکتشاف مجدد معدن مهدی‌آباد از سر بی‌اعتمادی نیست

اکتشاف مجدد معدن مهدی‌آباد از سر بی‌اعتمادی نیست
شناسهٔ خبر: 21408 -
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با وجود آنکه شرکت معدنی گلینکر بعد از اینکه تصمیم همکاری در معدن مهدی‌آباد را گرفت درخواست تکرار اکتشافات اساسی شد، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، این درخواست را به معنی بی‌اعتمادی به اطلاعات اکتشافات داخلی ندانست و آن را حق شرکت خارجی عنوان کرد.

به گزارش اقتصاد خبر؛ نادعلی اسماعیلیدهج با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به معدن مهدیآباد، در مرحله اکتشاف کامل بود، گفت: زمانی که یک زمین پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از یک معدن صادر میشود به این معناست که اکتشافات اولیه در آن انجام شده و در اختیار شرکت بهرهبردار قرار میگیرد و در مورد معدن سرب و روی مهدیآباد نیز یک کنسرسیوم برنده مناقصه آن شد و مراحل همکاری با شریک خارجی خود را طی میکند.

وی ادامه داد: منطقه معدنی مهدیآباد برای بهرهبرداری نیاز به سرمایهگذاری بسیار بالا و تجهیزات خاص خود را دارد که مسلماً هر شرکتی که قصد ورود به این حوزه را داشته باشد، مطالعات دقیق خود را  انجام خواهد داد، چراکه مبلغ سرمایهگذاری مورد نیاز برای چنین پروژهای بالاست و تا جای ممکن ریسک خود را کاهش میدهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در همین رابطه افزود: شرکت معدنی گلینکر نیز به عنوان یکی از شرکتهای بزرگ در حوزه معدن در سطح جهان است که به عنوان شریک خارجی کنسرسیوم برنده شده در مناقصه مهدیآباد، بعد از ورود به این منطقه تصمیم گرفت تا برخی اکتشافات را به شکلی گستردهتر و کاملتر انجام دهد که از نظر ما این حق هر سرمایهگذاری خارجی است و به معنای بیاعتمادی و نفی اکتشافاتی که تا پیش از این صورت گرفته بود، نیست.

انتهای پیام

No votes yet.
Please wait...