یادداشت مخاطبان؛ سخنی با بانک مرکزی!

یادداشت مخاطبان؛ سخنی با بانک مرکزی!
شناسهٔ خبر: 17540 -
امیرحسین رحیمی یکی از مخاطبان بانک مردم که سپرده گذار موسسه ثامن الحجج است در یادداشتی از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرده است.

به گزارش اقتصاد خبر؛ امیرحسین رحیمی یکی از مخاطبان بانک مردم که سپرده گذار موسسه ثامن الحجج است در یادداشتی از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرده است. این یادداشت انتقادی برای بخش “گزارش مردم” پایگاه خبری بانک مردم ارسال شده که با هم می خوانیم: (توضیح: مطالب انتشاری مخاطبان الزاما موضع پایگاه خبری بانک مردم نیست واطلاعات آن را تایید نمی کند و بنا به وظیفه مطبوعاتی اقدام به انتشار نظرات آنها می کنیم)

“اگر سایت شما نامه های سر گشاده منتشر می کند به من هم رخصت دهید با نهایت ادب و احترام نامه ای سر گشاده خطاب به آقای سیف و اعوان و انصار ایشان منتشر سازم و مدیریت ایشان را به چالش بطلبم و بگویم ایها الرؤسا! ایها العقلا! ایها الفضلا! ایها السیاسیون!!! ایها ال…؛ شما که قوم بهانه جویی نبودید! چرا گزارشات حسابرسانی را که خود معرّفی کرده اید؛ هر بار رد می کنید و دوای درد خود را در تغییر حسابرسان معتمد! خود می دانید؟ آنهم حسابرسانی که به بیان صریح آقای تهرانفر، معاون نظارتی خودتان، از معتبرترین موسسات حسابرسی کشور انتخاب شده اند؟ مسالهٌٌ! اگر شما مسؤلیت شناس اید و حسابرسان را قبول نداشتید! چرا آنها را در این فقره شریک ساختید و این مسؤلیت خطیر را بر گرده نحیف! آن جماعت نهادید و منتظر نتایج نشستید و ماه ها خود و مردم را الاف و سرگردان کردید؟؟؟ آیا خواستید مردم را در ثواب انتظار خود شریک سازید! اگر حسابرسان را قبول داشتید چرا گزارشات آنها را نپذیرفته و رد کردید! آنهم نه یک بار، که چند بار!!! چرا چهار گروه حسابرس!!! اگر آنها معتمد بانک مرکزی نبودند! پس چرا حسابرسی را به آنها واگذار کرد و اگر معتمد اند، پس چرا گزارش آنها را نادیده گرفته اید! می دانید از چه سخن می گویم؟ از دست های پشت پرده ای که چندی پیش توسط نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برایمان آشکار شد! آیا این فاجعه نیست که مسؤلی ارشد به این مرحله از خرد ناب! برسد که روح و روان مردم را ماه ها به بازی بگیرد. البته شما افضل الخلائق من العقل اید!!! و جسارت است درباره مدیریت توانمندتان سؤال کنم چه برسد به چالش که دست غیبی شما با گرزی آهنین پدیدار می شود! پس پیش از آن ندای العفو یا سیدی! انت نعم الرئیس و انت نعم المسؤل را چنان سر می دهم که گوش فلک را کر کند!!! یا سیّدی، مسالهٌٌ! آیا به دنبال موردی خاص در گزارشات بودید که چون سه گروه حسابرس معتمد! آنرا نیافتند؛ فاقد صلاحیتشان نامیدید؟ یا اینکه چون هیچ موردی نیافتید، آنها را رد صلاحیت کردید؟! گویا سر به تنم زیادی کرده و دست غیب را نمی بینم! یا سیدی، العفو العفو، انت نعم الرئیس و انت نعم المسؤل، …

با تشکر

امیر حسین رحیمی

No votes yet.
Please wait...